أهواك انا اهواك

أ=أهواك انا اهواك
ح=حلفت انا منساك
ب=بدا يكبرغلاك
ك=كل شي ولافرقاك

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*