Gudi Padva Marathi Font SMS

[qrcodetag]स्वागत नाववर्षची आशा आकांक्षाचे सुख समृद्धीचे पडता द्रारी गुढीचे गुडीपाडव्याच्या हार्धिक शुभेचा[/qrcodetag]

स्वागत नाववर्षची आशा आकांक्षाचे सुख समृद्धीचे पडता द्रारी गुढीचे गुडीपाडव्याच्या हार्धिक शुभेचा

Leave a Reply