Gudi Padwa in Marathi Font

[qrcodetag]श्रीखंड पुरी; रेशमी गुडी; लिंब चे पान; नाव वर्ष जाव चान; आमच्या सर्वांच्या तराफ ए हार्धिक शुभेचा! गुडी पाडवा चे शुभेचा[/qrcodetag]

श्रीखंड पुरी; रेशमी गुडी; लिंब चे पान; नाव वर्ष जाव चान; आमच्या सर्वांच्या तराफ ए हार्धिक शुभेचा! गुडी पाडवा चे शुभेचा

Leave a Reply

One thought on “Gudi Padwa in Marathi Font”