Sankranti SMS in Marathi

एक तील रुसला; फुगला; रडत रडत गुळाच्या पाकात पडला; खात्ताकन हसला हातावर येताच बोलू लागला; तील गूढ घ्या गोड गोड बोला; संक्रांति ची शुभेचा

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*