एवढासा

1 post

Sankranti SMS in Marathi Font

[qrcodetag size=350]एवढासा तीळ त्याला महत्व केवढ; त्यात लपलंय प्रेम आभाळा एवढ; तिल्वर फुलतो हलव्याचा काटा; प्रेमाने भेट आणि तिळगुळ वाटा; तिळ गूळ घ्या गोड गोड बोला![/qrcodetag] एवढासा तीळ त्याला महत्व केवढ; त्यात लपलंय प्रेम आभाळा एवढ; तिल्वर फुलतो हलव्याचा काटा; प्रेमाने भेट आणि तिळगुळ वाटा; तिळ गूळ घ्या गोड गोड […]