साप

1 post

funny marathi message बेडूक साप

Funny Marathi Message एकदा मासेमारीसाठी गेलो तेव्हा… . . . . . . . . . . . एका सापाने बेडूक पकडलेला मी पाहिला. . बेडूक मोठ्या माशासाठी चांगले भक्ष म्हणून मी सापाला पकडून बेडूक त्याच्या तोंडातून काढला… . . . . सापाला मला चाऊ न देता परत सोडण्यासाठी मी […]