mazaak

2 posts

Shahrukh ka mazaak mat udhao By Sultan

[qrcodetag]Shahrukh ka mazaak mat udhao. manne bahut pasand hai. jab woh ladki ke aankh mein aankh daalke dekhe hai na toh andhi ladki bhi patt jaave hai[/qrcodetag] Shahrukh ka mazaak mat udhao. manne bahut pasand hai. jab woh ladki ke aankh mein aankh daalke dekhe hai na toh andhi ladki […]