World Cup SMS in Marathi font

[qrcodetag]लई भारी. आधी हरवलं गोरयाना मग हरवल हरामखोरांना; आणि आता हरवल सीतामातेच्या चोरांना. वन्दे मातरम![/qrcodetag]

लई भारी. आधी हरवलं गोरयाना मग हरवल हरामखोरांना; आणि आता हरवल सीतामातेच्या चोरांना. वन्दे मातरम!

Leave a Reply