Ugadi

20 posts

Yugadi Telugu: ఉగాది,(Kannada: ಯುಗಾದಿ, Konkani: युगादी) from yuga + aadi, yuga means era, aadi means start. Wish with latest messages.

ugadi sanskrit wishes

Sanskrit Ugadi Wishes

Ugadi Wishes in Sanskrit शात्य वज्रदेहाय सर्वासंपथ करायचा सर्वरिस्ता विनाशाय निम्भाकम दलाबक्षनाम. नववर्षस्य शुभाशयाः उगादी शुभाशयाः

Gudi Padwa in Marathi Font

श्रीखंड पुरी; रेशमी गुडी; लिंब चे पान; नाव वर्ष जाव चान; आमच्या सर्वांच्या तराफ ए हार्धिक शुभेचा! गुडी पाडवा चे शुभेचा