Girl on her birthday to boy


Girl:2marow na birthday Boy:Advance happy birthday Girl:em gift isthavu Boy:em ivvali Girl:Ring ivvu Boy:Ring istha kani lift cheyaku balance levu.