सीतामातेच्या


World Cup SMS in Marathi font

लई भारी. आधी हरवलं गोरयाना मग हरवल हरामखोरांना; आणि आता हरवल सीतामातेच्या चोरांना. वन्दे मातरम!