ekda


Ekda eka poptala accident zala

Ekda eka popatla accident zhala. tyala truck dhadakla. ekane tyala uchloon pinjryat takle. Popat ;shuddhit aalyavar; : aayla; me ani jail? driver mela ki kay?