jedino


U životu svom

U životu svom svega ću se odreći, jedino što nikad neću Tebe prestat voljeti