parcel


Rakhi friends taunting

Agar aapko koi bhi anjan PARCEL mile to kripiya use na khole; usme BOMB ya RAKHI ho Sakti hai; aapki jarasi laaparvahi apko BHAI bana sakti hai. Then celebrate Rakhi!


Parcel me your Hand

If I go wrong; I need your hand to correct me. If I win; I need your hand to PAT me. If I am LOST; I need your hand to guide me so; please parcel me your Hand!