tetes


Jangan sebut cinta

Jangan sebut cinta. . . Sebelum tetes terakhirnya telah juga meresap ke jiwa; Lalu setiap ucapan dan tindakan yang tercipta. Selalu berlandaskan atasnya.