Til Gud aur Patang Bhar kar truck Sankranti ASCII


tilgud patang truck

.–,!””””””””””””!
/–?,!TIL-GUD! !
\ !PATANG ! !
“-oo-’””‘””00’0”

Pura truck TIL-GUD aur PATANG se bhar kar bhej raha hun. Happy Sankranti.