Ugadi Wishes in Telugu Font

శత్య వజ్రదేహాయ సర్వసంపత్ కార్యాచ. సర్వరిస్తా వినాశాయ నిమ్భాకం దలబక్షణం. శ్రీ ఖర నమ ఉగాది శుభాకాంక్షలు

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *